Easyclima Πιστοποιήσεις

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας επιχείρησης δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα των παρακάτω:

 • Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας.
 • Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των εκπεφρασμένων αλλά και μελλοντικών αναγκών τόσο των πελατών όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον).
 • Εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές.
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης, σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

iso14001

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO 14001 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη συνεχή βελτίωση,
 • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
 • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

iso18001

Το ΕΛΟΤ 1801:2008 και το OHSAS 18001:2007 είναι δύο ισοδύναμα πρότυπα τα οποία καθορίζουν τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης προκειμένου να αναγνωρίζονται και να περιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους και το ευρύτερο κοινό που ενδεχομένως επηρεάζεται. Τα πρότυπα αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια κατά την εργασία και όχι στην ασφάλεια των προϊόντων ή των διεργασιών.

Το πρότυπο OHSAS 18001:2007 δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας από εθνικούς οργανισμούς εκδόσεων τυποποιητικών προδιαγραφών, φορείς πιστοποίησης και εξειδικευμένους συμβούλους και αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση του ΕΛΟΤ 1801:2008 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Ανάμεσα στα οφέλη που μπορεί να έχει μία επιχείρηση από την πιστοποίηση της ως προς ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 είναι:

 • Η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • Η προστασία των εργαζομένων από εργασιακούς κινδύνους παρέχοντας τους τη δυνατότητα να απασχολούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης εργατικού ατυχήματος και ασθενειών
 • Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από ενδεχόμενο εργατικό ατύχημα και ασθένεια
 • Η ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με πελάτες οι οποίοι επιθυμούν συνεργασίες με πιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007
 • Η ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης
Ισχύουσες Πιστοποιήσεις Προηγούμενες Πιστοποιήσεις
Iso 9001 : 2015 303/2008/ΕΚ
Iso 14001 : 2015 Iso 9001 : 2008
Iso 18001 : 2008 Iso 14001 : 2004
  Iso 9001 : 2000
Iso 9001 : 2008
Iso 14001 : 2004
303/2008/ΕΚ


fgas

   

Μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκών κανονισμών κανονισμού (ΕΚ 2067/2015 – 517/2014) για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ψυκτικά αέρια), το INTERCOLLEGE Λευκωσίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για την κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με το τομέα αυτό ούτως ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πιο πάνω κανονισμών.
Σημείωση: Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι τεχνικοί ψυκτικοί καθώς και μηχανικοί που ασχολούνται με ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει οπωσδήποτε να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν για να συνεχίσουν να εξασκούν το επάγγελμα τους μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

FgasThanos   FgasTolis   FgasCeca   FgasCadigio     R32Tzinas     R32Ceca
Copyright © 2017 Easyclima